Kandydaci do Rady Powiatu popierani przez KWW Samorządny Siepraw

Tadeusz Żaba doktor nauk technicznych,  Dyrektor Produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Przewodniczący Rady Powiatu bieżącej kadencji. W poprzednich dwóch kadencjach Przewodniczący Rady Gminy Siepraw. W Radzie Powiatu zajmę się następującymi sprawami: dla swojej Gminy będę działał na rzecz poprawy infrastruktury drogowej należącej do powiatu w szczególności: modernizacja drogi ul. Ks….