Kandydaci do Rady Powiatu popierani przez KWW Samorządny Siepraw

Tadeusz Żaba doktor nauk technicznych,  Dyrektor Produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Przewodniczący Rady Powiatu bieżącej kadencji. W poprzednich dwóch kadencjach Przewodniczący Rady Gminy Siepraw. W Radzie Powiatu zajmę się następującymi sprawami: dla swojej Gminy będę działał na rzecz poprawy infrastruktury drogowej należącej do powiatu w szczególności: modernizacja drogi ul. Ks….

Kandydat na Wójta Gminy Siepraw

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siepraw Po raz kolejny kandyduję na stanowisko Wójta Gminy i proszę o Wasze zaufanie i głosy dla kandydatów KWW Samorządny Siepraw. Zamierzam za Waszą akceptacją przez kolejną kadencję kontynuować prace dla zrównoważonego rozwoju wszystkich Naszych miejscowości. Wójt, jako gospodarz gminy, powinien być osobą skuteczną, która potrafi wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje do…

Kandydaci na Radnych Gminy Siepraw

Andrzej Dziura Lat  33, żonaty, trójka dzieci, pełni funkcję Naczelnika OSP w  Sieprawiu, prowadzi działalność gospodarczą w branży metalowej. Okręg nr 1 – Siepraw – ulice: Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Krajobrazowa, Krakowska (numery nieparzyste począwszy od nr 105 oraz numery parzyste począwszy od nr 108), Kręta, Królewska (numery nieparzyste od nr 41 oraz numery parzyste począwszy…