Kandydaci do Rady Powiatu popierani przez KWW Samorządny Siepraw

Tadeusz Żaba


JAC_0748doktor nauk technicznych,  Dyrektor Produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Przewodniczący Rady Powiatu bieżącej kadencji. W poprzednich dwóch kadencjach Przewodniczący Rady Gminy Siepraw.

W Radzie Powiatu zajmę się następującymi sprawami:

dla swojej Gminy będę działał na rzecz poprawy infrastruktury drogowej należącej do powiatu w szczególności: modernizacja drogi ul. Ks. J. Przytockiego, ul. Kawęciny, ul. Jana Pawła II, ul. Lipowa oraz budowy chodników przy ul. Wielickiej, Górskiej, oraz w Czechówce przy ul. Szkolnej.

Kolejnym zadaniem jest dokończenie budowy chodnika przy ul. Kamionka w Zakliczynie w kierunku Dobczyc.

Bożena Poznańska


JAC_1176sołtys sołectwa Siepraw II, członek Grupy Folklorystycznej „Sieprawianie”, pracownik Urzędu Gminy w Sieprawiu.

W Radzie Powiatu pragnę przede wszystkim zająć się działaniami na rzecz promocji walorów turystycznych oraz wspieranie modernizacji dróg powiatowych, a w szczególności ulic: ks.J. Przytockiego, Kawęciny oraz Galicyjskiej.